SERVICE

ก่อนที่เราจะทราบบริการหลักๆของเรา เราควรทราบความหมายของไฟโปรเจคเตอร์ก่อนนะครับ

PROJECTOR LIGHT  (ไฟโปรเจคเตอร์) เป็นโคมไฟที่ใช้หลักการรวมแสงของเลนส์ (เหมือนเลนส์กล้องส่องทางไกลแหละครับ)

มารวมแสงที่ออกจากหลอดไฟ เพราะหลอดไฟทั่วไป จะให้แสงออกมารอบด้านจึงต้องมีอะไรมาบังคับแสงให้ส่องไปในทิศทางเดียวกัน

(เช่นโคมฉายแสง ในรถยนต์ทั่วไป) แต่โคมไฟแบบโปรเจคเตอร์มันสามารถรวมแสงให้ส่องไปในทิศทางเดียวกันได้มากกว่าโคมแบบธรรมดาไฟโปรเจคเตอร์ เหมาะสำหรับการใส่ร่วมกันหลอดไฟ Xenon เพราะว่าหลอดไฟ Xenon มีการกระจายแสงที่สูงกว่าหลอดไส้ทั่วไป

บริการหลักๆ มีดังนี้

รับติดตั้ง

Installation 

PROJECTOR BI-XENON

(โปรเจ็คเตอร์ บี ไอ ซีนอน)

Bi-Xenon ตัวนี้จะมีทั้งไฟสูงและไฟต่ำในตัว โดนมี Shutter ทำหน้าที่

เปิดและปิดให้เป็นไฟสูงและต่ำ

Installation 

รับติดตั้ง

(อีไดร์)

E-DRIVER

E-DRIVE shadows และ E-DRIVE ADVANCE ตัวควบคุมความเร็วและการใช้

น้ำมันให้สัมพันธ์กันอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นของแต่งด้าน Performance เพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพของกำลังเครื่องยนต์ เร่งรอบต้น และออกตัวได้รวดเร็วขึ้น

หรือเลือกโหมด ปรับการขับขี่อย่างอัติโนมัติ เพื่อให้สัมพันธ์ ตอบสนองต่อการ

ขับขี่อย่างประหยัดน้ำมันเป็นที่นิยมใน Japan ในโหมดของการทำงานมีระดับการ

ทำงานปรับได้ 3 ระดับ

เป็น ไฟรูปแบบใหม่ที่มีประโยชน์ มีต้นกำเนิดมาจากฝั่งทวีปยุโรป ซึ่งมีปัญหา

อุบัติเหตุช่วงกลางวันบ่อยเพราะมีเมฆ หมอก และ รถที่ขับรวดเร็ว จึงมีการคิดจะ

มีการเปิดไฟในเวลากลางวันเพื่อให้การมองเห็นที่ขับขี่ดีขึ้น เหมือน กฏหมายของ

ไทยที่ให้เปิดไฟรถมอเตอร์ไซส์ ในเวลากลางวัน เพื่อให้การมองเห็นรถชัดเจนขึ้น

นั้นเอง

(เอ็นจินี่ สตาทร์/สตอบ)

ENGING START/STOP

Installation 

รับติดตั้ง

ทำให้กระแสไฟไหลได้ดีขึ้นครับส่งผลให้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ทำงานได้เต็ม

ประสิทธภาพ เช่น ไฟสว่างขึ้น แอร์เย็นขึ้น ประหยัดน้ำมันขึ้น เป็นต้น  กำลัง

เครื่องยนต์มาเต็มอย่างที่ควรจะเป็น อายุการใช้งานของกราวน์ไวร์นั้นยาวนานครับเป็นสิบเป็นร้อยปีครับ

GROUND WIRE

((กราวน์ไวร์)

Installation 

รับติดตั้ง

Installation 

รับติดตั้ง

RING LIGHTS CCFL

(ริงค์ไลท์ ซีซีเอฟเอล)

โปรเจคเตอร์ไฟเป็นสำหรับผู้ที่ต้องการที่ดีที่สุดภายนอกจัดแต่งทรงผมบน

ยานพาหนะของพวกเขาของโปรเจ็กเตอร์จะช่วยให้ผู้บริโภคที่อยู่อาศัยการ

มองเห็นเพิ่ม ในสายฝนหรือเงา และมีการปรับรุ่นหน้าที่มากกว่าไฟ oem 

ของ ccfl รัศมีที่สว่างนุ่มสีขาวและสามารถนำมาใช้เป็น drls (ไฟทำงาน

กลางวัน) หรือเป็นสำเนียงเพิ่มให้ไฟของคุณหลอดของนี้เป็นแทนโดยตรง

oemที่อยู่อาศัย สายไฟอาจจะจำเป็นสำหรับการติดตั้ง ccfl

CATEGORIES

เป็น ไฟรูปแบบใหม่ที่มีประโยชน์ มีต้นกำเนิดมาจากฝั่งทวีปยุโรป ซึ่งมีปัญหา

อุบัติเหตุช่วงกลางวันบ่อยเพราะมีเมฆ หมอก และ รถที่ขับรวดเร็ว จึงมีการคิดจะ

มีการเปิดไฟในเวลากลางวันเพื่อให้การมองเห็นที่ขับขี่ดีขึ้น เหมือน กฏหมายของ

ไทยที่ให้เปิดไฟรถมอเตอร์ไซส์ ในเวลากลางวัน เพื่อให้การมองเห็นรถชัดเจนขึ้น

นั้นเอง

(เอลอีดี เดไลท์)

รับติดตั้ง

Installation 

LED DAYLIGHT

XENON

(ซีนอน)

รับติดตั้ง

Installation 

หลอดไฟซีน่อน (Xenon) หรือ H.I.D : HYPER INTENSITY DISCHARGE ภาย

ในจะบรรจุก๊าซชื่อว่า ซีน่อน (Xenon) เป็นหลอดแบบไม่มีีไส้ขดลวดเกิดแสงสว่าง

โดยก๊าซซีน่อนทำปฎิกิริยากับกระแสไฟฟ้าทำให้เกิดแสงสว่างหลอดไฟซีน่อนจะ

ทำงานได้ จำเป็นต้องมีตัวแปลงกระแสไฟฟ้าที่เรียกว่า บัลลาสต์ (Ballast) ซึ่งจะ

แตกต่างกับหลอดแบบฮาโลเจนที่ไม่จำเป็นต้องมี บัลลาสต์แสงที่ได้จากหลอด

ซีนอน จะออกมานวลๆใกล้เคียงกับแสงอาทิตย์และสามารถเลือกเฉดสีได้

Enter your text here

Enter your text here